Ὁ Ἑλληνικός Στόλος στήν Ἀλεξάνδρεια (4 Ἰουνίου 1827)

ΑΒΕΡΩΦ

http://averoph.files.wordpress.com/2014/06/45d71-egypt-ekstrateia.jpg

Δέκα δέ ἡμέρας περιπλεύσας ὁ Κοχράνης τό ἰόνιον πέλαγος συνέλαβε πλοῖον φέρον πολεμεφόδια καί αἰχμαλώτους Ἕλληνας μετακομιζομένους εἰς Νεόκαστρον πρός μεταβίβασιν εἰς Αἴγυπτον καί τό ἀπέστειλεν εἰς Πόρον ἀποβιβάσας ἀβλαβεῖς εἰς τό Λοιμοκαθαρτήριον τῆς Ζακύνθου δέκα Τούρκους εὑρεθέντας ἐν αὐτῷ·

Δείτε την αρχική δημοσίευση 7 επιπλέον λέξεις