Νομισματικές (αν)ισορροπίες

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

κατάλογος

Από τούτη την γωνιά έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στα αδιέξοδα του καπιταλισμού, τα οποία γεννούν τις κρίσεις του. Όπως έχουν καταδείξει οι Μαρξ και Ένγκελς εδώ κι εκατόν πενήντα χρόνια, η έξοδος από μια καπιταλιστική κρίση δημιουργεί αυτομάτως τις προϋποθέσεις για την δημιουργία τής επόμενης κρίσης, με αποτέλεσμα αυτές οι κρίσεις να παρουσιάζονται με αξιοθαύμαστα σταθερή περιοδικότητα 10-12 ετών. Σήμερα, παίρνοντας αφορμή από πρόσφατα σχετικά δημοσιεύματα, θα δούμε με απλά λόγια πώς οι νομισματικές ισοτιμίες λύνουν κάποια προβλήματα αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν κάποια άλλα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 729 επιπλέον λέξεις