Σαμαράς ο «Έρχονται Επενδύσεις»: η ανάπτυξη του τεμπέλη και τα μοιραία αποτελέσματά της…

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ

Για να πετύχεις ανάπτυξη σε μια χώρα, υπάρχουν δυο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να δουλέψουν οι άνθρωποι της χώρας αυτής, δημιουργώντας με ιδία μέσα αξία, και ο άλλος είναι να περιμένεις να σε σώσουν (να σου δώσουν δουλειές) οι ξένοι επενδυτές.

Οι πρώτη επιλογή ονομάζεται οργανική ανάπτυξη. Η δεύτερη επιλογή είναι εξωγενής ανάπτυξη, ή η ανάπτυξη του τεμπέλη, ή ακόμα καλύτερα η ανάπτυξη του επικοινωνιολόγου. 

 

Μόνο η πρώτη επιλογή μπορεί να υποστηρίξει την ευμάρεια μιας χώρας και των πολιτών της. Η δεύτερη επιλογή από την φύση της δεν παράγει προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της χώρας. Γιατί όποιος επενδύει από το εξωτερικό στην χώρα το κάνει για να βγάλει κέρδη *έξω* από την χώρα. Τόσο απλά. Αυτό το κάνει με πάρα πολλούς τρόπους, με τον καλύτερο το λεγόμενο price transfer.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 410 επιπλέον λέξεις