Αλλάζουν την τακτική του πολέμου οι Τούρκοι στο Αιγαίο!…

αἰέν ἀριστεύειν

«Που και πώς σχεδιάζουν να χτυπήσουν;»

Τού Χρήστου Μακρυγιάννη* 

Διαβάζοντας την Τακτική του Πολέμου στο Αιγαίο και αναλύοντας τα γεγονότα, αλλά και τις τελευταίες Κινήσεις -Ασκήσεις του Τουρκικού στόλου σε συνδυασμό με τις ασκήσεις των Τούρκικών Ειδικών δυνάμεων βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα

Η Τουρκική Πολεμική Τακτική στο Αιγαίο Αλλάζει!

Μέχρι τώρα οι Ελληνικές δυνάμεις της ΑΣΔΕΝ είχαν και έχουν αμυντική τακτική με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε νήσους φρούρια και να εκπαιδεύονται σε αμυντικό τακτικό αγώνα και με τη χρησιμοποίηση Καταδρομών και τοπικών Πυρήνων Εθνοφυλακής, να επιφέρουν χτυπήματα σε επιλεγμένους στόχους του Τούρκικου Στρατού που θα επετίθετο με Ειδικές Δυνάμεις σε επιλεγμένους στόχους, αεροδρόμια, βάσεις ανεφοδιασμού και λιμάνια!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.167 επιπλέον λέξεις