Ο Ακαδημαικός και καθηγητής της Φυσικής της Ατμόσφαιρας κ Χρήστος Ζερεφός στην τηλεόραση του Αχελώου

Olympia.gr

??? ?????ώ? ?????ό ?????????ό ??? ???????ή ??? ?????ή? ??? ???ό??????? ?ύ??? ??ή??? ?????ό έ??? ???????????έ?? ???? ????ό???? ??? ????ώ?? ??? ???? ??????ή ??????έ? ???ί??? ??? ????????ή 23 ??ί?? ???? 17.50 ?? ? ?έ??? ??? ??? ????????ή 30 ??ί?? ???? 17.50 ?? ? ?έ??? ? ?????έ?? ??????????ί??.
? ? ?????ό? ???ά?? ??? ??? ?ό?? ???????ή? ???, ???? ????ί? ??? , ?? ???????ά ??? ??ό???, ??? ??? ??????????????έ? ?????έ?

Δείτε την αρχική δημοσίευση 124 επιπλέον λέξεις