Ἀνθυπολοχαγός ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Σκρᾶ,19 Μαΐου 1918)

ΑΒΕΡΩΦ

http://giparakis.gr/wp-content/uploads/2012/05/Ηλίας-Δεληγιαννάκης.jpg(giparakis.gr)

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ-ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΔΩΝ,
τοῦ Ὑποστρατήγου-Ἰατροῦ Ἠλία Δεληγιαννάκη

Ο Ηλίας Ιωάννου Δεληγιαννάκης ή Βασούλης (1877 – 1918), γεννήθηκε στην Αργυρούπολη Ρεθύμνης την 30 Νοεμβρίου 1877.
Τέλη Μαρτίου του 1896, εφόνευσε δημοσίως στο χωριό Ρούστικα, πρωτεύουσα τότε της επαρχίας Ρεθύμνης, τον αρχηγό των Ρεθυμνιωτών τούρκων Χαλήλ Αγά και ένεκα του φόνου αυτού επισπεύθηκε η επανάσταση εις την επαρχία Ρεθύμνης και άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις, στις οποίες βεβαίως έλαβε μέρος, σαν αρχηγός σώματος ανταρτών και διακρίθηκε στις περί το Ρέθυμνο μάχες.

Μετέσχε από τους πρώτους ως οπλαρχηγός με ίδιο σώμα από συντοπίτες του στο Μακεδόνικο αγώνα επί τετραετία. Έδρασε στις περιοχές: Μονή Παναγίας Σισανίου το 1905, Βιτσίου και Καστανοχωρίων το 1906-7, Μεταμορφώσεως Καστοριάς και τέλος δυτικά της Φλώρινας- Κλεισούρας, στο Βίτσι, όπου, μετά τη μάχη στην περιοχή του χωρίου Ποριάς Καστοριάς την 4/2/1908, έπαθε πνευμονία και απεσύρθη του αγώνος, αποσταλείς στην ελεύθερη Ελλάδα για νοσηλεία και ανάρρωση…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 430 επιπλέον λέξεις