Υποψήφιε Ευρωβουλευτά, τα λεφτά τι θα τα κάνεις;

ΑΒΕΡΩΦ

«Όμως οι άνθρωποι είναι τόσο απλοϊκοί και τόσο απόλυτα εξαρτώμενοι από τις άμεσες ανάγκες τους, ώστε όποιος σκοπεύει να τους εξαπατήσει δεν θα αποτύχει ποτέ του στην προσπάθεια να βρει πρόθυμους να εξαπατηθούν«.
Niccolo Machiavelli, «Ο Ηγεμών»

.

Οι εκλογές του Μαϊου για το Ευρωκοινοβούλιο πρόκειται να αναδείξουν τα 736 μέλη ενός σώματος με μοναδική πραγματική αρμοδιότητα τη μερική επικύρωση κάποιων (ασήμαντων) πολιτικών που ασκούνται από τα ισχυρότερα έθνη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εις βάρος των ασθενέστερων.

Για να γίνουν κατανοητές οι πραγματικές δυνατότητες του Ευρωκοινοβουλίου, αρκει η αναφορά στον πολυδιαφημισμένο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό: Ο ετήσιος Ευρωπαϊκος Προϋπολογισμός, καταρτίζεται ως πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αποτελείται από μέλη διορισμένα από τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (οι «Επίτροποι»). Ακολούθως, προωθείται για επικύρωση στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το όργανο που απαρτίζεται από υπουργούς των κρατών – μελών, αρμοδίων για το εκάστοτε αντικείμενο συζητήσεως. Το ίδιο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 944 επιπλέον λέξεις