Ἡ βύθισις τοῦ Θ/Κ «ΚΙΛΚΙΣ» (ΒΒ-23),στίς 24 Ἀπρ. 1941

ΑΒΕΡΩΦ

Πρώην USS MISSISSIPPI

http://www.hellenicnavy.gr/images/plg_jdvthumbs/kilkis_B-23_2-18972c32976b3b8c5ca8598e6caa182c.jpg

Ηταν αμερικανικής κατασκευής του 1905. Αγοράσθηκε μαζί με το ιδίου τύπου ΛΗΜΝΟΣ στις 30 Ιουνίου 1914, με βεβιασμένες ενέργειες της Ελληνικής Κυβερνήσεως, σε μια προσπάθεια αντισταθμίσεως των τουρκικών ναυτικών εξοπλισμών, χωρίς να είναι και τα απολύτως κατάλληλα. Κύριο μειονέκτημα τους ήταν η μικρή ταχύτητα και το ότι ήταν χαμηλά για ωκεανοπλοΐα. Νεωτερισμός στα πλοία αυτά αποτέλεσε η ευρεία χρήση ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων. Έκανε γενική επισκευή το 1926-28.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 123 επιπλέον λέξεις