Παυλώνια, το Δέντρο του μέλλοντος

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ


Μια εντελώς άγνωστη δενδρώδης καλλιέργεια, που μπορεί πολύ εύκολα να ευδοκιμήσει στη χώρα μας, υπόσχεται εντυπωσιακές οικονομικές αποδόσεις, οι οποίες φθάνουν και ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ανά στρέμμα, σε βάθος πενταετίας. Η Παυλώνια είναι ένα δένδρο φυλλοβόλο, το οποίο αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και ελάχιστη φροντίδα, ενώ δεν απαιτείται μεγάλη αρχική επένδυση για την εγκατάστασή της.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 4.230 επιπλέον λέξεις