Το πραγματικό πρόβλημα της Ουκρανίας

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

ukraineτου Δημήτρη Μακροδημόπουλου.-

Η αλήθεια είναι ότι οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας έζησαν μαζί στα πλαίσια της τσαρικής και της σοβιετικής εποχής με πολύ λιγότερα προβλήματα απ’ ότι σήμερα. Μάλιστα ο πολυεθνικός χαρακτήρας της ΕΣΣΔ εξασφάλιζε τη συνύπαρξη των εθνών καθιστώντας δευτερεύουσας σημασίας την χάραξη των συνόρων των ομόσπονδων σοβιετικών Δημοκρατιών τα οποία όμως με τη διάλυσή της απέκτησαν τεράστια σημασία, όπως αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά στην Ουκρανία. Το γεγονός ότι η Ουκρανία ανεξαρτητοποιήθηκε αναίμακτα ενώ σήμερα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου σαφώς δικαιώνει τα επιχειρήματα της Μόσχας. Αντίθετα με την πρώην σοβιετική επικράτεια αλλά και την Ευρώπη, όπου κάθε λαός είχε την εθνική του ταυτότητα, οι ΗΠΑ αποτέλεσαν εξ αρχής χωνευτήρι των εθνών που τις εποίκισαν. Παράλληλα ο καπιταλισμός αναπτύχθηκε εκεί ταχύτατα διότι ήταν απαλλαγμένος από τις αγκυλώσεις της φεουδαρχίας που τροχοπεδούσε επί αιώνες την καπιταλιστική εξέλιξη στην Ευρώπη. Γιαυτό υπάρχει εντελώς διαφορετική αντίληψη περί…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 545 επιπλέον λέξεις