ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΔΙΨΑΣΜΕΝΩΝ

ΑΒΕΡΩΦ

http://averoph.files.wordpress.com/2014/04/cebacebfcf84cf83ceb5cf8acebacebf.jpgOIΚΙΑ ΑΘ.ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑ (Πρωτότυπες φωτ/φίες ἀπό anthoulaki.blogspot.gr καί el.wikipedia.org)

Ἀντώνιος Τραυλαντώνης
«Ἀναμνήσεις καὶ Ἐντυπώσεις»

Ὁ γέρο ἀγωνιστὴς ἐκοίταζε τὸ θολὸ νερὸ μέσα στὸ ποτήρι,ἀνεβοκατέβαζε τὰ κάτασπρα δασιά του φρύδια, καὶ κουνῶντας τὸ κεφάλι του εἶπε :
– Μωρέ, ποῦ κατάντησε τὸ δόλιο τὸ Μεσολόγγι,μ’ αὐτὸν τὸν θεοσκοτωμένο τὸ Δήμαρχο! Οὔτε στὸν «κλεισμὸν» δὲν πίναμε τέτοιο νερό…
Ὁ γέρο ἀγωνιστὴς εἶχε τὴν ἀδυναμία καὶ τὴν τέχνη ἀπὸ κάθε κουβέντα, μ’ ἕνα πήδημα νὰ φτάνῃ στὴν πολιορκία καὶ στὴν ἔξοξο, καὶ χρεωστοῦσε μάλιστα χάρι σὲ μένα, πού, παιδάκι τότε λαίμαργο γιὰ ἱστορίες, ἤμουν ὁ πιὸ καλόβολος ἀκροατής του.
– Οὔτε στὸν κλεισμό, μωρὲ παιδί μου, μὰ τοῦτον τὸ σταυρό, νὰ τὸν κάμω καὶ νὰ βγῇ ἡ ψυχή μου.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 531 επιπλέον λέξεις

Αρέσει σε %d bloggers: