Ένα μπουκέτο για την υψηλή επισκέπτρια: Το Ενοχο Μυστικό Κατακράτησης Θησαυρού Ναζιστικής Λεηλασίας!

Olympia.gr

Σκελετοί στα Υπόγεια Καγκελαρίας

Το Ενοχο Μυστικό Κατακράτησης  Θησαυρού Ναζιστικής Λεηλασίας

΄Εργα τέχνης Μουσείων και συλλογών

     Τού Μιχαήλ Στυλιανού

Η κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ απέκρυπτε επί δύο χρόνια την ύπαρξη στην κατοχή της, μετά από ανακάλυψη και κατάσχεση, λεηλατημένου από τούς Ναζί θησαυρού από 1.400 πίνακες συνολικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων δολλαρίων.

ναζι λεηλασια αρχαια

H υπόνοια ότι απέβλεπε στην ίδιοποίηση (από το γερμανικό κράτος) της ναζιστικής λείας του β’ Παγκοσμίου πολέμου στηρίζεται σε τέσσερεις αποχρώσες ενδείξεις:

Φωτο: Ο ναζιστής υπουργός Προπαγάνδας Τζόζεφ Γκαίμπελς (κέντρο) σε επίσκεψη έκθεσης κατασχεμένων έργων «εκφυλισμένης τέχνης», σε φωτογραφία από τα γερμανικά αρχεία.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.003 επιπλέον λέξεις