Ἔπεσε μέ μπαμπεσιά ἡ Νάουσα; (Ἀπρ. 1822)

ΑΒΕΡΩΦ

http://averoph.files.wordpress.com/2013/04/clip_image002255b4255d.jpg

Ο Ι. K. Βασδραβέλλης (στο βιβλίο του «Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1822», έκδοσις 3η, σελίς 186) λέει: «Η τύχη της Νάουσας είχε κριθεί στρατιωτικώς, διότι ήτο αδύνατον στρατός 12.000 ανδρών τακτικών μετ’ ισχυρού πυροβολικού και πολλών χιλιάδων τούρκων χωρικών, εξοπλισμένων, εκ των πέριξ και διαθέτων συνεχείς εφεδρείας και αφθονίαν παντοειδών εφοδιών, να μην επιβληθεί τελικώς επί του αντιπάλου ανδρείου μεν αλλά άνευ γενικωτέρου αρχηγού περιωπής, και μελετημένου σχεδίου άμυνας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 75 επιπλέον λέξεις