Υποτιμούμε τον «Νοτο» ,γιατι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το ευρω!

Λαϊκιστής

Farage: Μη μπορώντας να υποτιμήσουμε το ευρω υποτιμούμε τους λαούς της Μεσογείου,
με την γνωστή τριτοκοσμική μέθοδο!

Δείτε την αρχική δημοσίευση