ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΧΑ