Εξοικονομήσετε χώρο στο σπίτι ή τον κήπο σας με τη δημιουργία κάθετων γλάστρων

mySatellite

Είτεέχετε ένα μικρόμπαλκόνι, βεράντα ήένα μεγάλοκήπο, οι κάθετες γλάστρες είναιπάνταμια έξοχη επιλογή. Θασας επιτρέψειναεξοικονομήσετε χώροκαιναεμφανίσειτα βότανακαι τα φυτά σαςμε ένα όμορφοκαιενδιαφέροντα τρόπο. Επίσης, μπορείτε να τις οργανώσετε, σύμφωνα μετα δικά σας κριτήριακαινα δημιουργήσετεόμορφους συνδυασμούς χρωμάτων και σχημάτων.

Υπάρχουνπολλοί διαφορετικοί τύποι  κάθετωνγλαστρών. Σήμερα εμείς έχουμε κάποιες από τις καλύτερες ιδέες και σας τις παρουσιάζουμε στις παρακάτω εικόνες.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 14 επιπλέον λέξεις