Ψήφισε Ποτάμι ελληναρά… Ο Μπό πρέπει να έχει ασυλία.