Μύθοι «Ανταγωνιστικότητας»: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στο κόψιμο του κόστους εργασίας