Αδειασαν οι τσέπες των φορολογούμενων

της Έλενας Λάσκαρη

Δεν πλήρωσαν φόρους ύψους 962 εκατ. τον Ιανουάριο περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι. «Τρέχουν» τόκοι 0,73% το μήνα και πρόστιμα από 10% έως 30%. Πως μπορούν να αποφύγουν τις κατασχέσεις.
 Αντιμέτωποι με τόκο 0,73% κάθε μήνα, με πρόστιμα που ξεκινούν από 10% και φτάνουν έως και το 30% μετά την πάροδο διετίας αλλά και κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων βρίσκονται περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι οι οποίοι άφησαν απλήρωτους φόρους περίπου 1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τον Ιανουάριο του 2014, ανήλθαν σε 962 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα 63,26 δισ. ευρώ καθώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 τα ληξιπρόθεσμα ανέρχονταν σε 62,3 εκατ. ευρώ.

Με το νέο σύστημα που ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 (αφορά φόρους που βεβαιώνονται από 1.1.2014 και μετά) αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας τότε από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας επιβάλλονται τόκοι επί του αρχικού ποσού της οφειλής πουανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή 8,76% ετησίως.

Στο δίμηνο, πέφτει το πρώτο πρόστιμο 10%, στο χρόνο η κεραμίδα του προστίμου φτάνει το 20% και στη διετία αυξάνεται σε 30%.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι τον Ιανουάριο εισπράχθηκαν από τα ληξιπρόθεσμα χρέη έσοδα ύψους 266 εκατ. ευρώ, από τα οποία 61 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη.

Στο μέτωπο των ελέγχων τον Ιανουάριο του 2014:

* Από τους 142 φορολογικούς ελέγχους σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου ολοκληρώθηκαν 43 έλεγχοι ενώ 14 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Το συνολικό ποσό των φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκαν για τις υποθέσεις που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ανέρχονται σε 16,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων εισπράχθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ ή 15,71% του συνόλου από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου.

* Από τους 988 ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ολοκληρώθηκαν μόλις 9 ενώ ακόμη 5 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν ανέρχονται σε 128,97 εκατ. ευρώ με τις εισπράξεις να ανέρχονται μόλις σε 10,91 εκατ. ευρώ ή το 8,46% των συνολικών φόρων και προστίμων.

Επίσης τον Ιανουάριο υποβλήθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότης της Τρομοκρατίας 76 μηνυτήριες αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή και 42 μηνυτήριες αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ με τα ποσά της φοροδιαφυγής που αναλογούν στις αναφορές για φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ να ανέρχονται σε 15,31 εκατ. ευρώ.

Πως μπλοκάρουν οι κατασχέσεις

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν στην ώρα τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο κατάσχεσης είτε με υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση, είτε με καταβολή «έναντι» κάθε μήνα. Η δεύτερη επιλογή δεν μπλοκάρει αναγκαστικά τις κατασχέσεις αλλά στο βαθμό που αποδεικνύεται η συνέπεια του φορολογούμενου (κάθε μήνα πληρώνει κάτι έναντι) σε συνδυασμό με την οικονομική του αδυναμία, ο ΓΓΔΕ Χ. Θεοχάρης έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζεται με …επιείκεια.

Από την άλλη πλευρά, παραμένει ενεργή η «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα καταβολής των οφειλών έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις με το συνολικό ποσό κάθε μηνιαίας δόσης να μην μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται από 1-1-2013 κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση ανέρχονται σε 8,5% το χρόνο.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr).

Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης.

Οι πληρωμές των δόσεων πρέπει να γίνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών, του Ταχ. Ταμιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ., με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων. Η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών των ΕΛ.ΤΑ.