Γ΄Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) -Το ιστίο της ζωής και το κλειδί του Παραδείσου.

ΑΒΕΡΩΦ

Εικόνα από:www.saint.gr

πόστολος: βρ. δ 14 – ε 6

Εαγγέλιον: Μρκ. η 34 – θ 1

        Από τότε που γεννιέται ο άνθρωπος σέρνει μαζί του την ενοχή της πρώτης αμαρτίας. Είναι η φρικτή συνέπεια της πρώτης εκείνης πτώσης των πρωτοπλάστων. Από τότε απέκτησε η ψυχή μία ροπή προς το κακό. Και αυτή η ροπή ενισχυμένη από άλλους παράγοντες οδηγεί τα βήματα των ανθρώπων στον χαμό της αμαρτίας. Και όταν διαπραχθεί το κακό, τότε πλέον έρχεται το βάρος, ο εφιάλτης της ενοχής. Δεν έχει πια το θάρρος να σηκώσει τα μάτια  προς τον ουρανό και να κοιτάξει τον Θεό.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 439 επιπλέον λέξεις