ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 21.

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

προσκυνημα ΚολοκοτρωνηςΤοῦ Γιώργου Νικολακάκου

Τήν Τρίτη 29 Μαϊου, 1453, τήν ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα γιά τόν Ἑλληνισμό ἡ Ἑλλάδα σάν κράτος ἔπαψε νά ὑπάρχη. Σάν Ἰδέα ὄχι! Οἰ ἰδέες στέκονται ψηλά, τόσο ψηλά ποῦ δέν τίς φθάνουν καί δέν τίς γκρεμίζουν οἰ ἐπιθέσεις καί τά κτυπήματα τῆς βίας.

Πολλοί ὕμνησαν τήν Ἑλλάδα. Εἶναι πολλοί οἱ ἐξἐχοντες καί οἱ διάσημοι ἄνδρες πού ἐθαύμασαν τήν Ἑλλάδα καί ἐνεπνεύστηκαν ἀπό τό πνευματικό καί τό ἠθικό μεγαλεῖο της καί ἀπό τήν ἀπροσμέτρητη προσφορά της στίς εύγενεῖς ἀνατάσεις καί στίς κατακτήσεις τῆς ἀνθρωπίνης διανοήσεως.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 991 επιπλέον λέξεις