Ποίησις καί Τηλεόρασις

ΑΒΕΡΩΦ

http://averoph.files.wordpress.com/2014/03/cf80ceb7cf801.jpg(Φωτογραφία ἀπό: itzikas.wordpress.com)

Παγκόσμιος ἡμέρα Ποιήσεως καί ὅσοι…εὐαίσθητοι,προσέλθετε.
Ἡ Ἑλληνική Δημόσια Τηλεόρασι καί ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων,ἔχουν ἀρκετά ἀφιερώματα σήμερα,ὁπότε μπορεῖτε νά κάνετε τίς ἐπιλογές σας.

1. ΕΔΤ
2. ΒΟΥΛΗ

ΥΓ: Σᾶς ἔχω,ἤδη,προτείνει κάποιες ἐκπομπές,ἀλλά κάνετε κι ἐσεῖς ἕνα ψάξιμο.Δέν ἔχω καί πολύ ὑψηλό δεῖκτη εὐαισθησίας (ρέπω,μᾶλλον,πρός τήν μπυραισθησία)

Δείτε την αρχική δημοσίευση