Κάλπες με δράκους

Στείριδα - el Steiri - Στείρι Βοιωτίας

000001395343725Δημήτρης Μηλάκας

Στη δεύτερη φάση της περνάει η κυβερνητική αφήγη­ση περί success story: ένα «κοινωνικό μέρισμα» από το πρωτογενές πλεόνασμα εν είδει εκλογικού επιδόματος, μια επικοινωνιακή «έξοδος στις αγορές», μια προεκλο­γική αναβολή των δύσκολων μέτρων ώστε να περιληφθούν στο τρίτο μνημόνιο και η κυβέρνηση περιχαρής ανακοινώνει την έξοδο από την κρίση και την επιτήρη­ση, με τον πρωθυπουργό να αναγγέλλει ότι το 2020 το επίπεδο των εισοδημάτων θα βρεθεί στα επίπεδα του 2008. Ως εκ τούτου, «ψηφίστε μας».

Δείτε την αρχική δημοσίευση 239 επιπλέον λέξεις