Οι αμερικανικοί φάκελοι των επιστημόνων του Χίτλερ

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Του  Αναστάση Βιστωνίτη

Στις 3 Ιανουαρίου 1999 πέ­θανε στο Αμβούργο πλή­ρης ημερών (93 ετών) ο Αρτουρ Ρούντολφ, επι­φανής επιστήμονας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των πυραύλων Πέρσινγκ και Κρό­νος 5. Είχε εργαστεί επί μακρόν για τον αμερικανικό στρατό και τη NASA. Δεκαπέντε χρόνια νω­ρίτερα, μπροστά στο δίλημμα να ανακριθεί για εγκλήματα πολέμου που είχε διαπράξει κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ή να του αφαιρεθεί η αμερικανική υπηκοότητα και να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ, επέλεξε τη δεύτερη λύ­ση. Δεν ήταν κι άσχημα, αφού τα μέλη της οικογένειας του θα δια­τηρούσαν την αμερικανική υπηκο­ότητα, ενώ ο ίδιος θα συνέχιζε να συνταξιοδοτείται από το αμερικα­νικό κράτος ως τον θάνατο του. Ο Ρούντολφ υπήρξε μέλος του ναζι­στικού κόμματος και επιχειρησια­κός διευθυντής του προγράμματος παραγωγής πυραύλων V-2 του Χίτ­λερ (δεύτερος τη τάξει μετά τον Βέρνερ φον Μπράουν).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 814 επιπλέον λέξεις