ΟΔΕΔΥ: Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

dasarxeio.com

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ∆ΑΣΟΠΟΝΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
«Ο.∆.Ε.∆.Υ»

Αθήνα, 18-03- 2014

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

page1image4392

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια καταγγέλλουμε ότι κάθε χρόνο η παγκόσμια μέρα της ∆ασοπονίας συναντά την αρμόδια για τα ∆άση και το ΦΠ της χώρας μας ∆ασική Υπηρεσία, περισσότερο απαξιωμένη και υποβαθμισμένη απ την προηγούμενη.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 750 επιπλέον λέξεις