Οι 9 συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλό μας

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

Συγκεκριμένες συνήθειες, καταστρέφουν εγκεφαλικά κύτταρα, ενώ κάποιες άλλες οδηγούν σε διανοητική στασιμότητα. Αυτές οι συνήθειες αναφέρονται παρακάτω, ώστε να φροντίσετε να τις περιορίσετε και να ελαττώσετε και τη ζημιά που γίνεται από αυτές.
Η λειτουργία του εγκεφάλου πλήττεται από συνήθειες χρόνων που δεν αντιλαμβανόμαστε τη συνολική επίδρασή τους στις πνευματικές μας ικανότητες. Ξεκινώντας από τη διατροφή που κάνουμε μέχρι τον τρόπο και τη συχνότητα που χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας, οι διανοητικές μας λειτουργίες ενισχύονται ή χάνουν σε απόδοση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 838 επιπλέον λέξεις