Περί «διεθνών κυρώσεων»…

Olympia.gr

gazpromΑπό τον Πόρτα – Πόρτα

Εξάρτηση απο Gazprom

Αλήθεια, διαπραγμάτευση με τους Αζέρους για μείωση της τιμής αγοράς…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 7 επιπλέον λέξεις