Βασιλεύς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ (12 Δεκ.1845 – 5 Μαρ.1913)

ΑΒΕΡΩΦ

http://averoph.files.wordpress.com/2014/03/ed62a-_.jpg

Τοῦ ΤΙΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Ο Γεώργιος Α’ υπήρξε ο σημαντικότερος βασιλιάς για την Ελλάδα και ο μόνος που εβασίλευσε για τόσο μεγάλο διάστημα χρόνου (50 χρόνια). Και αν δεν εδολοφονείτο το 1913 στη Θεσσαλονίκη, η βασιλεία του θα ήταν ακόμα μακρύτερη. Η βασιλεία του Όθωνος κράτησε 30 χρόνια, του Κωνσταντίνου, διαδόχου του Γεωργίου Α’, 5 χρόνια, του Γεωργίου Β’, γιου του Κωνσταντίνου, 7 χρόνια περίπου, του Αλέξανδρου 3 1/2 χρόνια, του Παύλου 17 1/2 και του Κωνσταντίνου Β’ 3 1/2. Στη διάρκεια της βασιλείας του Γεωργίου Α’ η Ελλάδα από απόψεως εδαφικής απέκτησε τη μορφή που έχει σχεδόν σήμερα Στα χρόνια του προσαρτήθηκαν τα Επτάνησα (1863), η Θεσσαλία (1881) και η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου με την Κρήτη στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων. Οι σημαντικοί αυτοί σταθμοί στη ζωή της νεότερης Ελλάδος έδωσαν κύρος και γόητρο στον βασιλιά Γεώργιο, που χρησιμοποίησε όλη τη διπλωματικότητα και…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 3.068 επιπλέον λέξεις