Ελλάς Ελλήνων Ευρωπαίων

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ:
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 54% των Ελλήνων έχουν αρνητική εικόνα για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είναι πολύ…

Βαθμολογία: