Τα χρέη της ΜΚΟ “Βουλή”

αἰέν ἀριστεύειν

image1

326.000.000.000 φανερό χρέος κατα Μάαστριχτ.

1,260.000.000 ο καθενας

Ελεγχος μηδέν
Απόδοση ευθυνών μηδέν
Έκθεση πεπραγμένων μηδέν

Ποιος χρωστάει τελικά; Ο ψηφοφόρος ή αυτός που αποφασίζει και υπογραφει :

Μήπως να αλλαζαμε την συζήτηση ;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 20 επιπλέον λέξεις