Αρχαία Αγροτική Καλλιέργεια και Παραγωγή Ψωμιού – Β’ ΜΕΡΟΣ

Olympia.gr

K.D. White ,?A greek and Roman Technology?,66,London 1984
Νερόμυλος.

Παρασκευή αλεύρου

Πριν από τη χρήση των ζώων στην αλεστική διαδικασία, όλες τα σχετικά στάδια υλοποιούνταν με τα χέρια, από τον άνθρωπο. Για να προκύψει καθαρός, ο καρπός θα έπρεπε πρώτα να καθαριστεί σε ένα

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.289 επιπλέον λέξεις