«Επαναστατικές» …ονειρώξεις!!!

Olympia.gr

ΟΥΚΡΑΝΟΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΗΣΚάποιοι, στο όνομα δήθεν του επαναστατικού μαρξισμού, αγνοούν το αλφάβητο των Επαναστάσεων:

                α). Ότι η διαλεκτική διαδικασία (προτσές) Επανάστασης-Αντεπανάστασης είναι ενιαία, δεν τεμαχίζεται. Δηλαδή ακόμα και αν δεχτούμε την ύπαρξη εκρηκτικών λαϊκών εξάρσεων και εξεγέρσεων (το αντικειμενικό της ιστορικής κίνησης) αυτό μπορεί να οδηγήσει ΟΧΙ μόνο στην Επανάσταση, αλλά και στην Αντεπανάσταση: Η κατεύθυνση καθορίζεται από τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ του συνειδητού παράγοντα, από τους συσχετισμούς των πολιτικών υποκειμένων…

            β). Μια Επανάσταση αποτυπώνεται από τα πολιτικά της υποκείμενα και από τις μορφές της δικής της εξουσίας που

Δείτε την αρχική δημοσίευση 480 επιπλέον λέξεις