Συνεχίζεται η «οδύσσεια» των διοριστέων του ΑΣΕΠ

dasarxeio.com

Παραμένουν από το 2009 αδιόριστοι ενώ ολοκληρώθηκε η απογραφή τους

ergas

Μπίτσικα Παναγιώτα | ΤΟ ΒΗΜΑ

Τις 1.900 έφτασαν οι εγγραφές αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ σε ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) οι οποίοι εκλήθησαν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία και προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες) σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 993 επιπλέον λέξεις