Μη σκέφτεσαι, απλά ψήφιζε!!!

αἰέν ἀριστεύειν

Mi-skeptesai-apla-psifize

Εδώ και χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος έμαθε να φτιάχνει τοίχους γύρω του -θεωρητικούς και πρακτικούς- για προστασία από οποιονδήποτε κίνδυνο. Με το πέρασμα των χρόνων, αυτή η φυσική ανάγκη του ανθρώπου μελετήθηκε και αξιοποιήθηκε κατάλληλα ώστε όταν κάποιος του την παρέχει, να γνωρίζει αρκετά καλά και το πώς να…τον διαχειριστεί.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 235 επιπλέον λέξεις