Ξενομανία και Ελληνισμός

ΕΛΛΑΣ

hellas «Ἡ ξενομανία εἶναι χωριατιά. Εἶναι προστυχιά. Εἶναι κουταμάρα. Εἶναι ἀφιλοτιμία. Εἶναι ἀφιλοπατρία. Καὶ εἶναι ξιπασιά. Καὶ εἶναι ἀμάθεια.»
Περικλής Γιαννόπουλος

Δείτε την αρχική δημοσίευση 629 επιπλέον λέξεις