Όλοι προσευχόμαστε μαζί με κ.Σαμαρά* -1… 2… 3… Πάμε!

Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

Αμνοεριφίων Λόγος

(*) Ο κ. Σαμαρά είναι πρωθυπουργός προηγμένου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δείτε την αρχική δημοσίευση