Έλληνες Μισθοφόροι στην Αρχαιότητα

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

Η λέξη μισθοφόρος εξέφραζε αρχικά τον αμειβόμενο για τις υπηρεσίες του.

Γρήγορα όμως άρχισε να περιγράφει τον επαγγελματία πολεμιστή, που δεν πολεμούσε για να υπερασπίσει τη φατρία του ή την πόλη του, αλλά διακινδύνευε έναντι αμοιβής.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.252 επιπλέον λέξεις