Αυτή είναι σήμερα η πραγματική πολιτική σύγκρουση.

Olympia.gr

Clashes at protests in IstanbulΣήμερα συντελείται διεθνώς μια τεράστια αλλαγή. Περνάμε από την Δεύτερη περίοδο της ανθρωπότητας, δηλαδή από την βιομηχανική κοινωνία (η Πρώτη ήταν η φεουδαρχική κοινωνία), στην Τρίτη περίοδο, στην μεταβιομηχανική διαδραστική – συμμετοχική κοινωνία.

Στην πράξη, περνάμε από την κοινωνία της ομοιομορφοποιημένης ανθρώπινης μάζας,

Δείτε την αρχική δημοσίευση 274 επιπλέον λέξεις