ΝΕΡΙΤ Α.Ε:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (!)

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. καλεί όσους/όσες υπέβαλαν αίτηση στις προκηρύξεις για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων (ΣΑΧ Α1/2014 και ΣΑΧ Α2/2014) να υποβάλουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των στοιχείων που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους, προκειμένου να προχωρήσει η επιβεβαίωσή τους.Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα) τα αποδεικτικά τους εδώ, μέχρι την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00.

Για την είσοδο στον συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) απαιτείται η πληκτρολόγηση του αριθμού αίτησης (στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις, η είσοδος θα γίνει με τον αριθμό της τελευταίας χρονικά) και του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.

Για τη συμπλήρωση της φόρμας, οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν τις σχετικές οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν να απευθύνονται και στα τηλέφωνα 210 72.00.178 και 210 72.00.319.

πηγη