ΑΝΤΙΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΑΝΤΙΟ ΥΓΕΙΑ

αἰέν ἀριστεύειν

Και σε ΟΛΟΥΣ εμάς, καλά …. σαράντα.

Αυτό ήταν, μας τελείωσε ακόμα ένας «Εθνικός Οργανισμός», και μάλιστα ο αρμόδιος για την υγεία της χώρας.

Διαβάστε και αυτό!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 459 επιπλέον λέξεις