Φορο-καταιγίδα για ενοίκια και μπλοκάκια

 
Και επειδή το υπουργείο Οικονομικών θα μειώσει, μετά την κατακραυγή, τα εξωφρενικά πρόστιμα, βρήκε άλλο τρόπο να μαζέψει τα χρήματα που απαιτούν οι δανειστές.Έτσι λοιπόν, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έχουν έστω κι ένα ευρώ εισόδημα από ενοίκια ή ελευθέριο επάγγελμα μπαίνουν στο στόχαστρο και ετοιμάζονται για παγωμένο ντους.

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο, θα κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου 55% για το σύνολο του φόρου, δηλαδή και αυτού που προκύπτει από τα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και αυτού που προκύπτει από τα ενοίκια ή το ελευθέριο επάγγελμα.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ο φόρος είναι ένας και εφόσον αυτός προκύπτει από δύο ή περισσότερες πηγές (δηλαδή, μισθωτές υπηρεσίες εισοδήματα από ακίνητα, ή ελευθέριο επάγγελμα) η προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται επί του συνολικού φόρου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Καθημερινή», αυτό σημαίνει ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν εισοδήματα από ακίνητα ή ελευθέριο επάγγελμα θα καταβάλλουν επιπλέον φόρους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα του 2013 έχουν θεσπιστεί τρεις κλίμακες για τον υπολογισμό του φόρου:

εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες,
εισοδήματα από ενοίκια και
εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα.

Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες προβλέπεται και προκαταβολή φόρου 55%.
Όσοι έχουν εισοδήματα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων εξαιρούνται από την προκαταβολή φόρου.

Με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων φορολογούνται και τα «μπλοκάκια» υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα πρέπει:
α) Να έχουν έγγραφη σύμβαση τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προυποθέσεις θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Αν έχουν και εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες δεν θα καταβάλουν προκαταβολή φόρου.

Αντίθετα εάν οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα ή ελευθέριο επάγγελμα θα καταβάλλουν προκαταβολή φόρου, ο οποίος θα προκύψει τόσο από τη φορολόγηση των αποδοχών ή των συντάξεων όσο και από τα ακίνητα ή το ελευθέριο επάγγελμα.

Για παράδειγμα σε μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ προκύπτει φόρος 2.300 ευρώ (έχει υπολογιστεί έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ). Επίσης έχει εισοδήματα από ακίνητα τα οποία ανέρχονται σε 12.000 ευρώ ετησίως. Ο φόρος για τα ακίνητα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ. Στο συνολικό φόρο (2.300+ 1200) των 3.500 ευρώ θα υπολογιστεί και η προκαταβολή φόρου που ανέρχεται στο 55%. Δηλαδή ο φορολογούμενος θα πληρώσει το ποσό των 5.425 ευρώ στην εφορία!

Εάν μάλιστα συνυπολογισθεί και η εισφορά αλληλεγγύης (640 ευρώ στα ανωτέρω εισοδήματα), τότε ο φόρος θα ανέλθει στο ποσό των 6.065 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά ανέρχεται σε σε 1% στα εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ και σε 2% στα εισοδήματα από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

Πάντως, λογιστές, εφοριακοί ακόμα και βουλευτές των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν θέσει το θέμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η οποία ωστόσο δεν έχει πάρει ακόμα θέση. Στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Οικονομικών παραπέμπουν για διευκρινίσεις στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Παραδείγματα
α. Μισθωτές υπηρεσίες
εισόδημα 20.000 ευρώ
φόρος 2.300 (έχει υπολογιστεί έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ)
Εισοδήματα από ακίνητα
από ενοίκια 12.000 ευρώ
φόρος 1.200 ευρώ
Σύνολο φόρου 3.500
Προκαταβολή φόρου 55% (επί του συνολικού φόρου και όχι μόνο επί του εισοδήματος από ενοίκια) 1.925 ευρώ
Τελικός φόρος με προκαταβολή 5425

β. Μισθωτές Υπηρεσίες
εισόδημα 17.000 ευρώ
φόρος 1640 ευρώ (έχει υπολογιστεί έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ)
Εισόδημα από ακίνητα
από ενοίκια 8.000 ευρώ
φόρος 800 ευρώ
Εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα (όχι μπλοκάκι)
εισόδημα 12.000 ευρώ
φόρος 3.120
Σύνολο φόρου: 5560
Προκαταβολή φόρου 55% (επί του συνολικού φόρου και όχι μόνο επί του εισοδήματος από ενοίκια και το ελευθέριο επάγγελμα ) 3.058 ευρώ
Τελικός φόρος με προκαταβολή 8.618 ευρώ

γ. Μισθωτές Υπηρεσίες
εισόδημα 15.000 ευρώ
φόρος 1.200 ευρώ
Ελευθέριο επάγγελμα
εισόδημα 15000 ευρώ
φόρος 3.900 ευρώ
Σύνολο φόρου 5.100 ευρώ
Προκαταβολή φόρου 55% (επί του συνολικού φόρου και όχι μόνο επί του εισοδήματος από το ελευθέριο επάγγελμα ) 2.805 ευρώ
Τελικός φόρος με προκαταβολή 7.905 ευρώ