Ο ερωτικός Παπαδιαμάντης «όνειρο στο κύμα »

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

papadiamantis.jpg&w=150&h=150&zc=1&q=100&nores=1Ο ερωτικός «Αγιος των γραμμάτων μας»
και ο ….ερωτευμένος “κοσμοκαλόγερος” !
.

«….έκαμα δύο τρία βήματα και είδα πράγματι ότι η Μοσχούλα ελούετο
γυμνή εις το κύμα…»

Δείτε την αρχική δημοσίευση 539 επιπλέον λέξεις