Ἡ 1η φυλάκισις τοῦ Κολοκοτρώνη (Ὕδρα,2-6 Φεβ.1825)

ΑΒΕΡΩΦ

http://averoph.files.wordpress.com/2014/02/cf85ceb4cf81ceb11823.jpg

Τὸν Κολοκοτρώνη καὶ συντροφιὰ τοῦ τοὺς πιάσανε ὅλους καὶ τοὺς στείλαν εἰς τὴ Νύδρα, εἰς τὸν Ἁγιλιά. Φέραν καὶ τὸν Γεροσισίνη. Ἐγὼ ἔλειπα εἰς τὰ χωριὰ μὲ τὸ σῶμα μου. Πιάνει τὸν Γεροσισίνη καὶ Σισινόπουλον ὁ ἅγιος Παπαφλέσιας ὑπουργὸς (εἶδε ὅτι ἔλειπα ἐγώ) καὶ τοὺς βάνει ῾σ ἕνα παλιοκάικον μὲ χωρὶς δοῦλο καὶ σκουτιὰ καὶ τοὺς στέλνει διὰ τὴ Νύδρα, πιάνει πρῶτα καὶ τοὺς γυμνώνει αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀξιωματικούς τους. Τοὺς πῆραν τὸ βίον τους καὶ τ᾿ ἄλογά τους, μοῦ τὸ παράγγειλαν ἐμένα.

Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη – Ἀπομνημονεύματα,Βιβλίον Α´,Κεφάλαιον ἕκτον

Δείτε την αρχική δημοσίευση