Ανεργία, παραγωγικότητα και 1.388.000 ερωτήματα !!!