ΗΠΑ: Οχήματα κινούμενα σε σχηματισμό φάλαγγας …χωρίς οδηγό (βίντεο)