Το Άγιον Όρος και η Επανάσταση του 1821

Δίκτυο Ιδεών & Αναλύσεων

images (1)

Αρχείο Ιστορικής Εθνολογικής εταιρείας Ελλάδος

Το Άγιον Όρος με τα 20 μοναστήρια και τους 10.000 περίπου μοναχούς την εποχή εκείνη, αποτελούσε τον πνευματικό φάρο του υπόδουλου ελληνισμού. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη και τα πνεύματα οξυμένα. Η διάδοση της συγκλονιστικής είδησης του απαγχονισμού του εθνομάρτυρα πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ (10 Απριλίου 1821), της τραγικής εκείνης μορφής της τόσο συνδεδεμένης με το Άγιον Όρος, η αναγγελία της Επανάστασης στο Μοριά και η μόνιμη τουρκική τυραννία, ήταν ισχυρά εναύσματα για να ανάψουν μεγάλη πυρκαγιά.

Ήταν πολύ εντυπωσιακός ο ξεσηκωμός εκείνος και δεν επέτρεπε αμφιταλαντεύσεις. Ένα θούριο ποίημα Αγιορείτη υμνογράφου ψάλλει εναντίον  του «αιμοβόρου τυράννου Σουλτάν χασάπη» και προσανατολίζει τις συνειδήσεις των επαναστατών στην ένδοξη ιστορία τους:

Ναι, ω πατριώται μου, ας ορκισθώμεν

ή να νικήσωμεν ή να χαθώμεν

θάνατος ο ένδοξος ειν ίδιον ημών.

Γενναίοι οπλίται, μαζί πολεμείτε

τους τυράννους φωνείτε: σηκτίριν μπουρτά!

Ας επαναλάβωμεν κάθε φροντίδα

να ελευθερώσωμεν φίλην πατρίδα

ναι να ανακτήσωμεν…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.074 επιπλέον λέξεις