Οταν η απορρύθμιση εκτοπίζει τη ρύθμιση: Εργασία και φτώχεια στα χρόνια της κρίσης

ΨΙΘΥΡΟΙ

Άγγελος Στεργίου

Μια τραγική πραγματικότητα, μια ομολογία ενοχής. Πρόσφατη Έκθεση της Κομισιόν (European Commission, Employment and social developments in Europe 2013) επιβεβαιώνει ότι το να βρει κανείς δουλειά στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις δημοσιονομικά δοκιμαζόμενες χώρες δεν σημαίνει ότι θα ξεφύγει και από τη φτώχεια.

Μόνο στο 50% των περιπτώσεων η εξεύρεση εργασίας αποτέλεσε τη λύση για τη φτώχεια.

Η εργασία και η φτώχεια ήταν μέχρι πρόσφατα δύο διαφορετικοί κόσμοι. «Κι αυτό γιατί η απασχόληση αποτελούσε το κύριο μέσο φυγής από την κατάσταση της ένδειας».

Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται μια ανάστροφη –με δυναμική– τάση, σύμφωνα με την οποία η ίδια η εργασία συντηρεί πλέον μέρος της φτώχειας. Η έκταση του φαινομένου αποδεικνύει από μόνη της την εντροπία του εργατικού δικαίου, καθώς και την εν μέρει αποτυχία (ανεπάρκεια) των κοινωνικών μεταβιβάσεων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.608 επιπλέον λέξεις