Ανακοίνωση Δασολόγων & Δασοφυλάκων για την αξιολόγηση στο δημόσιο

dasarxeio.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Δ.Υ [Π.Ε.Δ.Δ.Υ]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ Δ.Υ. [Π.Ο.Δ.Δ.Υ]

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2 επιπλέον λέξεις