Μία «μαϊμοῦ» ἐπανάστασις πίσω ἀπὸ τὴν «ἐπανάστασιν» τῆς Οὐκρανίας.

Προσθέστε ἐδῶ τὴν δική σας ἄποψη… (προαιρετικό)