Δυσαναπλήρωτο έλλειμμα δημοκρατίας και Ευρωπαίοι πολίτες.

Στείριδα - el Steiri - Στείρι Βοιωτίας

imagesΤης ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΪΤΑΤΖΗ-ΓΟΥΙΤΛΟΚ*

Το σοβαρότερο πρόβλημα στην ευρωπαϊκή «διαχείριση» της κρίσης χρέους της Ελλάδας υπήρξε η εσκεμμένη «παραγνώριση» του χαρακτήρα της. Συνδυάστηκε δε με σκαιότατη αρνητική προβολή της χώρας, παραπλανώντας για τα πραγματικά στοιχεία. Οι «επικοινωνιακές εχθροπραξίες» ήταν εγγενείς στον κατήφορο του αυταρχικού «χρηματο-πολιτικο-μιντιακού» χειρισμού του 2010-2011.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 635 επιπλέον λέξεις